E-helse

E-helse omfatter bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å bedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helsesektoren, både for bruker og helsepersonell. Våre digitale verktøy legger til rette for god kontakt mellom de forskjellige instansene, verktøyene og menneskene.

Kontakt oss