Elektronisk nøkkelhåndtering

Vakt og Alarm tilbyr nøkkelfritt låsesystem (CareLockAce) som er et sikkert alternativ for både bruker, pårørende og omsorgspersonell.

Med et nøkkelfritt låsesystem får brukere en uvurderlig trygghet som kan full-integreres med trygghetsalarm og EPJ fagsystem for journalføring av besøk.

Nøkkelsystemet er enkelt i bruk og sørger for at bruker har kontroll på både sikkerhet og økonomi. Den elektroniske lås- og nøkkelhåndteringen kan koples opp med TES mobil App eller via bluetooth-fjernkontrollen SmartKey.

Systemene er koblet mot vårt responssenter Respons24 og blir administrert gjennom sikker pålogging til en brukervennlig webtjeneste.

Kontakt oss