Lokaliseringsteknologi

Vakt og Alarm leverer lokaliseringsteknologi som en del av vår velferdsteknologi og responssenter Respons24. Lokaliseringsteknologi gir både frihet og ekstra sikkerhet for bruker, pårørende og helsepersonell og bidrar til økt selvstendighet og livskvalitet. Lokaliseringsteknologi kan integreres med våre trygghetsalarmer og kobles mot responssenter Respons24.

Kontakt oss