Personvarsling

Vi tilbyr flere forskjellige løsninger innen personvarsling. Flere av varslingsproduktene er mobile enheter med praktiske løsninger som er tilpasset et aktivt liv. Løsningene tilbyr trygghet for bruker og pårørende og kan utløses enten selv eller blir aktivert av bruker i en situasjon hvor assistanse trengs. Med personvarslingsløsningene får brukeren en tryggere og friere hverdag.

Eksempel på personvarslingssystemer vi tilbyr er:

Tunstall CareAssist er et bærbart trådløst varslingsanlegg for alarmmottak av bevegelsessensor, epilepsisensor, dørsensor, sengesensor, fallsensor med mer.

Navigil GPS er en robust klokke med alarmknapp, slik at brukeren kan utløse alarmen selv, om de kjenner seg utrygge eller har behov for assistanse. En aktuell bruker for Navigil GPS-alarm er personer med demens-sykdom, men systemet egner seg også utmerket til andre alarm-, varsling- og sporingsbehov innen hjemmetjeneste og åpen omsorg. Den er også aktuell for personell som arbeider alene og har behov for å kunne varsle eller bli lokalisert i et nødstilfelle.

Kontakt oss