Pasientsignalanlegg

Vi har levert pasientsignalanlegg fra Tunstall i Norge i 25 år. Utviklingen har vært stor og effektive varslingsløsninger i institusjoner er i dag ett av våre tilbud fortjenester og utstyr innenfor velferdsteknologi. Vi leverer i dag løsninger i flere varianter, og som dekker alle behov.

Gode driftssikre løsninger skaper trygge rammer rundt enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Våre løsninger inkluderer varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer både for institusjon og for hjemmeboende.

R24TunCore er en fleksibel pasientvarslingsløsning for kommunale og private institusjoner. Løsningen har også mulighet for håndtering av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi innenfor området hjemmeboende.

Løsningen kombinerer en kraftig plattform med tilhørende applikasjoner og med dedikert sluttbrukerfunksjonalitet for de ulike aktørene som er involvert i oppfølging av tjenestemottakere i kommune Norge.

Løsningen er i stor grad basert på trådløs kommunikasjon og kan dermed enkelt utstyresmed sensorer og signalgivere tilpasset den enkelte tjenestemottaker etter hvert som situasjonen endrer seg. Dette gjør at det er enkelt og kostnadseffektivt å endre størrelsen på avdelingene og sensorer i bruk etterhvert som behovene endrer seg.

Vi har i dag tilgjengelig et bredt utvalg sensorer/signalgivere –eksempelvis:dør alarm , sengalarm, bevegelses detektor, epilepsialarm og mange flere.

Løsningen har innebygget funksjonalitet for tilstedemarkering, assistansealarm,personalalarm, digitalt tilsyn, posisjonering, meldingsdistribusjon mv.

Løsningen tilbys som skybasert tjeneste (SaaS), med lokalt installert server,eller som en kombinasjon av disse for å oppnå høy grad av driftsstabilitet(Redundant løsning).

Personalet mottar oppkall i smarttelefoner med installert app. App’en er brukervennlig og intuitiv, og gir god oversikt over aktuell status i avdelingen.

Det er også tilgjengelig E-lås løsning for demensavdelinger – en løsning som hindrer uønskede besøk i avdelingen.

Funksjonaliteten omfatter også oppfølging og videreformidling av alarmer fra tjenestemottaker til helsefaglig responssenter, som backup eller tidsbestemt avhengig av tilgjengelige ressurser lokalt.

Dokumentasjon av alarmoppkall/tiltak kan også automatisk videresendes til kommunens EPJ-system.

Vår løsning kan utveksle data via API mot andre systemer.

Kontakt oss