Trygghetsalarmer

Vakt og Alarm har levert trygghetsalarmer i 30 år. Utviklingen har vært stor og trygghetsalarmen er i dag en komponent i vårt utvalg av tjenester og varer innenfor velferdsteknologien Respons24. Vi leverer i dag trygghetsalarmer i flere varianter som dekker alle behov.

Trygghetsalarmer skaper trygge rammer rundt enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen innen velferdsteknologi og inkluderer også varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer.

Kontakt oss