30 år i helse- og omsorgsbransjen

Vakt og Alarm AS ble etablert i 1990 og har hovedkontor i Etne i Hordaland. Kontoret inneholder alle våre funksjoner, herunder vårt lager og vårt tekniske verksted og supportavdeling. Vi er i 8 medarbeidere ved hovedkontoret, samt en medarbeider som har kontor i Oslo. I tillegg kommer utførte årsverk på vakttjenester.

Helt fra oppstarten har vi arbeidet innenfor to virksomhetsområder: handel med produkter og tjenester rettet mot helse- og omsorgssektoren, og vakt- og vektertjenester.

Velferdsteknologi

Vakt og Alarm leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner. Vi tilbyr produkter, prosjektering, installasjon og service av trygghetsalarmer over hele landet – noen steder direkte og noen steder i samarbeid med lokale forhandlere.

Totalt har vi levert våre løsninger til 250 kommuner, de fleste er trygghetsalarmer, men også mange alarmmottaksystemer. Trygghetsalarmen TMA har vært vårt viktigste produkt i alle år og er den trygghetsalarmen som er utplassert i flest kommuner i Norge. Trygghetsalarmen blir nå levert i 6. generasjon, TMA 6 Smart HUB, som er en moderne digital hub.

Vakt- og vektertjenester

Vi leverer flere typer vakt- og vektertjenester:- Brann-, entring og sikringsvakter (BES-vakter)- Safety (HMS-personell til prosjektoppdrag på rigg/båt)- Vekterer, både adgangsvakter, streifvakter, festivalvakter og lignende.

Leverandør av velferdsteknologi

Visjon

Vakt og Alarm skal være den ledende leverandør av velferdsteknologi, noe vi skal oppnå ved hjelp av kompetente medarbeidere, fremtidsrettet teknologi og sterkt engasjement. Vi skal samtidig være den foretrukne samarbeidspartner på vakttjenester i distriktet.

Målsetting

Vi ønsker å være det naturlige førstevalget i markedet og målet er at kvalitet i alle ledd skal prege virksomheten vår. ​Kompetanse og kunnskapsformidling er vår styrke og blir hele tiden formidlet til markedet. Vi er handlekraftig, konkurransedyktig og har fleksible medarbeidere som bidrar til god lønnsomhet og godt arbeidsmiljø.

Verdier

Våre verdier beskriver vår kultur og adferd vi krever av våre medarbeidere og som vi ønsker skal kjennetegne oss som organisasjon og som skal legges til grunn i alt vi gjør.

Vårt overordnede verdigrunnlag er:

 • Pålitelig: Vi er pålitelige, ærlige og ansvarlige
 • Fokusert: Vi er positive og har handlekraft og engasjement - vi holder hva vi lover
 • Innovative: Vi søker kontinuerlig nye løsninger og ideer - vi fokuserer kontinuerlig på forbedringer

Kort oppsummert: Vi skal opptre skikkelig, både som organisasjon og enkeltpersoner.

Fokus på kvalitet

Kvalitetspolitikk

Vakt og Alarm arbeider for å skape en markedsorientert og motivert organisasjon med kvalitet i alle ledd og består av følgende grunnleggende elementer:

 • Fokusere på kundens behov
 • Fokusere på kvalitet
 • Fokusere på høy service
 • Fokusere på kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Kvalitetsmål

Alle aktivitetene hos oss påvirker den totale kvaliteten på produkter og tjenester vi leverer og har derfor betydning for om vi kan oppfylle målene våre. Enhver aktivitet har derfor betydning for om vi kan oppfylle gjeldende krav fastsatt i vår kvalitetspolitikk.

Alle produkter og tjenester som blir levert skal være i henhold til fastsatte krav og spesifikasjoner fra kunder. Videre er det en selvfølge at ingen produkter eller tjenester blir levert som bryter norsk lovverk.

Det blir lagt særlig vekt på:

 • Oppfylle kontrakter med høyest mulig kundetilfredshet
 • Arbeide aktivt med forbedringsarbeid
 • Alle produkter og tjenester som blir levert skal være i henhold til fastsatte krav og spesifikasjoner fra kunder. Videre er det en selvfølge at ingen produkter eller tjenester blir levert som bryter norsk lovverk.

Gode arbeidsforhold

HMS-politikk

Vakt og Alarm arbeider for at HMS-arbeid skal være er en naturlig del av hverdagen. Vi skal være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og arbeider aktivt for å gi gode arbeidsforhold.

Gjennom vår organisering, ansvarsforhold, opplæring og holdninger arbeider vi målrettet for å oppfylle og etterleve alle interne og eksterne krav, herunder lover for forskrifter.

 • Vi planlegger og utfører vårt HMS-arbeid for at det ikke skal forekomme skader på mennesker, anlegg eller miljø
 • Vi arbeider aktivt for en trygg og sikker arbeidsplass, for våre medarbeidere og alle vi samarbeider med
 • Vi arbeider for at våre medarbeidere skal trives og bidrar derfor til god helse og lavt sykefravær

Mål for HMS-arbeidet

Vi skal arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle følgende mål:

 • Ingen personskader
 • Ingen skader på materiell og utstyr
 • Ingen miljøutslipp

Historikk

2017

Første Respons24 - løsning blir levert i skarp drift i Lindås kommune som en del av "Lindås-prosjektet". Samtidig oppgraderes vår samarbeidspartner HT Safe til Respons24 - responssenter.

2016

Vi starter samarbeidet med Imatis og utvikling og leveranse av Respons24, responssenterløsning.

2014

TMA5 IP/GSM blir lansert.

2013

Vi overtar Tele & Samband AS og blir forhandler av Tunstall-produkter. Du kan lese litt om Tele & Samband AS sin historie her.

2011

TMA5 Analog erstatter TMA4.

2006

TMA4 erstatter TMA3.

2001

TMA3 erstatter TMA2.

1996

Vi begynner samarbeidet med West Contractors i Ølensvåg om leveranse av Vektere og andre vakter. Samarbeidet pågår ennå.

1995

Vi overtar produktrettighetene til TMA2 fra Nera og flytter produksjonen til Toten.

1992

Trygghetsalarmen TMA2 erstatter TMA1 som har vært på markedet siden 1985.

1991

Vi vinner anbudet om å levere vakt- og vektertjenster på Sleipner Condensat prosjektet på Kårstø. Arbeidet varer i nesten 2,5 år og på det meste sysselsatte vi over 100 personer.

1990

Selskapet etableres og forretningsområdene er vakttjenester og leveranse av produkter og tjenester til helse- og omsorgsektoren.

1990
Selskapet etableres og forretningsområdene er vakttjenester og leveranse av produkter og tjenester til helse- og omsorgsektoren
1991
Vi vinner anbudet om å levere vakt- og vektertjenster på Sleipner Condensat prosjektet på Kårstø. Arbeidet varer i nesten 2,5 år og på det meste sysselsatte vi over 100 personer.
1992
Trygghetsalarmen TMA2 erstatter TMA1 som har vært på markedet siden 1985.
1995
Vi overtar produktrettighetene til TMA2 fra Nera og flytter produksjonen til Toten.
1996
Vi begynner samarbeidet med West Contractors i Ølensvåg om leveranse av Vektere og andre vakter. Samarbeidet pågår ennå.
2001
TMA3 erstatter TMA2.
2006
TMA4 erstatter TMA3.
2011
TMA5 Analog erstatter TMA4.
2013
Vi overtar Tele & Samband AS og blir forhandler av Tunstall-produkter. Du kan lese litt om Tele & Samband AS sin historie her.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Det betyr at Vakt og Alarm AS gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn har gitt oss konkrete mål å strekke oss etter og hjulpet oss å med å fokusere på miljø og bærekraft. Vi opplever prosessen frem til sertifisering som en bekreftelse på at vi allerede hadde gode miljøvurderinger, både hos ansatte og eiere.

Det har vært en lærerik prosess. Nå er vi stolte og glade og vil jobbe hardt for å implementere og etterleve krav og forventninger. Vi er samtidig overbevist om at både ansatte, eiere, kunder og leverandører vil verdsette at vi tar miljø og bærekraft på alvor.

Les mer om sertifisering på www.miljofyrtorn.no

1990
Selskapet etableres og forretningsområdene er vakttjenester og leveranse av produkter og tjenester til helse- og omsorgsektoren
1991
Vi vinner anbudet om å levere vakt- og vektertjenster på Sleipner Condensat prosjektet på Kårstø. Arbeidet varer i nesten 2,5 år og på det meste sysselsatte vi over 100 personer.
1992
Trygghetsalarmen TMA2 erstatter TMA1 som har vært på markedet siden 1985.
1995
Vi overtar produktrettighetene til TMA2 fra Nera og flytter produksjonen til Toten.
1996
Vi begynner samarbeidet med West Contractors i Ølensvåg om leveranse av Vektere og andre vakter. Samarbeidet pågår ennå.
2001
TMA3 erstatter TMA2.
2006
TMA4 erstatter TMA3.
2011
TMA5 Analog erstatter TMA4.
2013
Vi overtar Tele & Samband AS og blir forhandler av Tunstall-produkter. Du kan lese litt om Tele & Samband AS sin historie her.

Personvern

Vi tar databeskyttelse og personopplysning på alvor.
Les vår personvernerklæring
Icon of arrow.